Επιστροφές/Αλλαγές

Η Εταιρεία μας είναι μεταπωλητής προϊόντων γνωστών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά. Ως μεταπωλητής δεν ευθυνόμαστε προσωπικά για τυχόν ελαττώματα των προϊόντων και για το λόγο αυτό είναι προτιμότερο να επικοινωνείτε με την αντιπροσωπεία της εταιρείας του προϊόντος στην Ελλάδα, αν θεωρείτε ότι το προϊόν σας είναι ελαττωματικό. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, μπορείτε να επικοινωνήσετε και με την Εταιρεία μας και να μας επιστρέψετε το ελαττωματικό προϊόν εφόσον βρίσκεται εντός του χρόνου εγγύησης που δίνει ο κατασκευαστής/εισαγωγέας του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν είναι δυνατή η επιστροφή του τιμήματος εφόσον είναι εφικτή η διόρθωση του ελαττώματος ή η αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος. Μετά το πέρας της χρονικής περιόδου εγγύησης η επισκευή ή αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή μόνο με επιπλέον χρέωση που βαρύνει εσάς και κατόπιν νέας συμφωνίας με Εσάς. Στην περίπτωση που  η κατάσταση του προϊόντος χειροτέρεψε και έγινε ακόμα πιο ελαττωματική εξαιτίας των χειρισμών του Πελάτη η Εταιρεία δικαιούται να απαιτήσει την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό με το τίμημα που έχει καταβληθεί.

 

Η Εταιρεία παρέχει στον Πελάτη σαφείς και αναλυτικές οδηγίες και κάθε δυνατή ενημέρωση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων που εμπορεύεται ενώ ενθαρρύνει τους Χρήστες της Ιστοσελίδας της και τους Πελάτες να επικοινωνήσουν μαζί της για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα προϊόντα.

 

Επιστροφή προϊόντος

Η Εταιρεία μας έχει αναπτύξει την Ιστοσελίδα της κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε Χρήστης να έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει όσο γίνεται πιο πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα για τα προϊόντα, μέσα από λεπτομερείς περιγραφές των χαρακτηριστικών τους, ώστε να μην τίθεται αμφιβολία σχετικά με την ποιότητα και τα ιδιαίτερα γνωρίσματά τους. Παρόλα αυτά σε περίπτωση που κάποιος Χρήστης   επιθυμεί να επιστρέψει το προϊόν που του αποστείλαμε αυτό είναι εφικτό εφόσον πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

i. Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων

Η Εταιρεία μας ελέγχει κάθε προϊόν πριν την αποστολή του ώστε να μην έχει εμφανή ελαττώματα. Σε περίπτωση, ωστόσο, που το προϊόν αποδειχθεί ότι κατά την παραλαβή του παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα, τηρείται η ακόλουθη πολιτική επιστροφής προϊόντων:

Η Εταιρεία μας με επιμέλειά της και χωρίς καμία επιβάρυνση του Πελάτη είτε θα μεριμνήσει η ίδια για την επισκευή του προϊόντος, εντός των ορίων της εγγύησης που παρέχεται γι’ αυτό, είτε θα σας παραπέμψει στον προμηθευτή ή εισαγωγέα του προκειμένου να αναλάβει εκείνος την επισκευή του.

Για να ισχύει η παρούσα πολιτική επιστροφών ελαττωματικών προϊόντων ο Πελάτης θα πρέπει να ενημερώσει την Εταιρεία σε κάθε περίπτωση εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) στη ηλεκτρονική διεύθυνση turquoiseshopgr@gmail.com περιγράφοντας το ελάττωμα του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης θα πρέπει να έχει επιστρέψει το προϊόν εντός εύλογου χρόνου, που δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του, μέσα στην πλήρη αρχική του συσκευασία και συνοδευόμενο από όλα τα έγγραφα αποστολής του. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει, δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος. Η Εταιρεία με την παραλαβή του προϊόντος θα κάνει έλεγχο για την διαπίστωση του ελαττώματος που αναφέρεται από τον Πελάτη  και στην συνέχεια θα επικοινωνήσει μαζί του είτε για να επιβεβαιώσει το ελάττωμα είτε για να τον ενημερώσει ότι δεν υφίσταται ελάττωμα.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, ενώ σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την Εταιρεία άλλο προϊόν αντίστοιχων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση, η σύμβαση ακυρώνεται και επιστρέφονται στον Πελάτη  τα χρήματα που έχει καταβάλλει.

Στις περιπτώσεις επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος, ο Πελάτης δεν θα χρεώνεται με τα έξοδα αποστολής εφόσον επιλέξει α) τον ταχυμεταφορέα με τον οποίο συνεργάζεται η Εταιρεία, β) την πιο οικονομική επιλογή αποστολής, γ) η αποστολή γίνεται εντός Ελλάδας και δ) πρόκειται για την πρώτη επιστροφή του προϊόντος με τον συγκεκριμένο κωδικό.

Σε περίπτωση που το προϊόν επιστραφεί κατεστραμμένο ή ελλιπές, τότε η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από τον Πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση του προϊόντος όπως επίσης να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του Πελάτη με το τίμημα που έχει αυτός καταβάλλει.

 

ii. Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον Πελάτη

Με την επιφύλαξη των κοσμημάτων και τιμαλφών, για τα οποία δεν είναι αποδεκτή η υπαναχώρηση, ο Πελάτης έχει δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται από τον Πελάτη  εγγράφως ή και ηλεκτρονικά με ειδοποίηση της Εταιρείας εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος ή του τελευταίου προϊόντος σε περίπτωση αγοράς πολλών προϊόντων με την ίδια παραγγελία και μόνο για τα προϊόντα που έχουν αποσταλεί σε αυτόν. Δεν καταλαμβάνει όσα αγοράζει ο Πελάτης μέσω του φυσικού μας καταστήματος.

– Το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί στην Εταιρεία εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση στην Εταιρεία της δήλωσης υπαναχώρησης και να βρίσκεται ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε ο Πελάτης, τελείως αχρησιμοποίητο, μέσα στην συσκευασία του και, σε περίπτωση που ο Πελάτης το παρέλαβε σφραγισμένο, χωρίς αυτό να έχει ανοιχτεί. Το κόστος αποστολής του επιστρεφόμενου προϊόντος βαρύνει αποκλειστικά τον Πελάτη .

– Ο Πελάτης ευθύνεται για κάθε τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος ως αποτέλεσμα της δικής του χρήσης ή της διαχείρισής του με τρόπο άλλο από αυτόν που είναι αναγκαίος για την διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του.

– Η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει το τίμημα  του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εξόδων αποστολής, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα που έλαβε και έλεγξε το προϊόν. Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής αν ο Πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρεία.

– Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν επιστραφεί κατεστραμμένο ή ελλιπές η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον Πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του Πελάτη.

– Σε περίπτωση που ο Πελάτης κατά την προμήθεια των προϊόντων ζήτησε εξατομικευμένων τροποποιήσεων σε αυτά (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τη χάραξη μονογράμματος, την μεταποίηση κλπ.) δεν θα μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αναίτιας υπαναχώρησης.

 

iii. Διαδικασία επιστροφής

Ο Πελάτης αποστέλλει δέμα, μέσω του πρακτορείου ταχυμεταφορών από το οποίο παρέλαβε την παραγγελία του (ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ), το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το προϊόν στην πλήρη συσκευασία του, με το σύνολο των εγγράφων που το συνόδευαν κατά την αποστολή του καθώς και γραπτή δήλωσή με την οποία θα ορίζει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να επιλυθεί κάθε οικονομική εκκρεμότητα ανάμεσα σε αυτόν και την Εταιρεία, εφόσον το προϊόν κριθεί ικανό προς επιστροφή. Σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον Πελάτη με χρέωση του ιδίου.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας 28210 44333

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

για παραγγελίες εντός της πόλης των Χανίων

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

για αγορές άνω των 49 σε όλη την Ελλάδα

Back to top